Movie from the project

Projekt 2017-1-PL01-KA105-037202 „Kinball In, Obesity Out” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

Summary made by Latvians

About project Kinball in, Obesity out Pozitīvais: 1. Ļoti draudzīgi cilvēki no visām valstīm; 2. Pārdomātas aktivitātes sakarā ar projekta …

Darek’s memories

W dniach 3-10 sierpień 2017 odbył się projekt pt. „Kinball, in obesity out” Tematem przewodnim był kinball wraz ze zdrowym …