Byliśmy aktywni!

W ramach projektu „activE U & me” zarówno w Polsce, jak i Macedonii odbyły się wydarzenia społeczne zainicjowane przez uczestników …

Tożsamość europejska młodzieży

– Jestem Europejczykiem – taką odpowiedź na pytanie dotyczące dominującego poczucia tożsamości wskazał niewiele więcej niż co dziesiąty pytany młody …