Projekt „All aware, all active” z perspektywy Macieja i Szymona (Project „All aware, all active” from Maciej and Szymon’s perspective)

Wymiana w ramach programu Erasmus+ okazała się niezapomnianym przeżyciem. W ciągu tygodnia spędzonego z pozostałymi uczestnikami z Włoch, Hiszpanii, Macedonii …