Stabilizacja nawierzchni dróg

Zmodernizowano odcinki dróg w Łęgu-Kolonii, Zapędowie i Gutowcu. Łącznie utwardzono asfaltem 725 mb. Koszt wyniósł 282 tys. zł. Materiał: www.czersk.pl