„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie pomorskim”.

Rekrutacja ma charakter ciągły do momentu zrekrutowania wszystkich grup (harmonogram dostępny na stronie internetowej: http://www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczej). Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia …