Przewodnik po poza formalnej edukacji na świeżym powietrzu

Poniżej link do pobrania nieformalnego przewodnika po poza formalnej edukacji na świeżym powietrzu, który można wykorzystać w pracy z młodzieżą w międzynarodowym środowisku. Materiał powstał podczas polsko – macedońskiej wymiany młodzieży „Mountain Hike for a Healthy Life”, która miała miejsce w dniach 24-31 sierpnia 2017 roku w Zakopanem.

Underneath, there is a link to an informal guide about non-formal education outdoor games that could be used during youth work in international environment. Material was made during Polish – Macedonian youth exchange „Mountain Hike for a Healthy Life” that took place between 24-31 of August 2017 in Zakopane.

 

Guidebook-eng

 

Guidebook-pol

Projekt 2017-2-PL01-KA105-039117 „Mountain Hike for a Healthy Life” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post