Prezentacje na temat Macedonii i Polski

Poniżej link do pobrania prezentacji o Polsce i Macedonii, które zostały zaprezentowane w trakcie wieczorów międzykulturowych. Materiał powstał w wyniki polsko – macedońskiej wymiany młodzieży „Mountain Hike for a Healthy Life”, która miała miejsce w dniach 24-31 sierpnia 2017 roku w Zakopanem.

Underneath, there is a link with presentations about Poland and Macedonia that were presented during intercultural evenings. Material was made due to Polish – Macedonian youth exchange „Mountain Hike for a Healthy Life” that took place between 24-31 of August 2017 in Zakopane.

My name is Macedonia, nice to meet you

 

Poland

 

Projekt 2017-2-PL01-KA105-039117 „Mountain Hike for a Healthy Life” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post