Przetarg na przebudowę budynku szkolnego w Gutowcu

Zespół Szkół w Rytlu ogłosił przetarg na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej z lokalem mieszkalnym na budynek przedszkola z lokalem mieszkalnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 326/1 w Gutowcu ul. Czerska 25 – etap I

Szczegóły dla potencjalnych wykonawców na stronie internetowej ZS w Rytlu:

https://zsrytel.edupage.org/text/?text=text/text2&subpage=5

Materiał www.czersk.pl

skomentowało ten post