Powitanie wiosny z Ośrodkiem Kultury w Rytlu

Pierwszy dzień wiosny Ośrodek Kultury w Rytlu powitał kolorowym korowodem, na którego czele pojawiła się marzanna. Dzieci i młodzież, we wiosennych przebraniach wyruszyły by przegonić zimową aurę. Ze śpiewem na ustach wiosenny orszak dotarł do kąpieliska w Rytlu, gdzie przy gromkich okrzykach marzanna została wrzucona w nurt Wielkiego Kanału Brdy. Gdy zima oddaliła się od pomostu, na horyzoncie pojawiła się pani wiosna wraz ze swoją świtą, która oznajmiła, że już na dobre u nas zagości.

Materiał: OK Rytel

skomentowało ten post