Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego wraz z partnerami zaprasza w dniach 25-26 kwietnia na cykl dwóch szkoleń przeznaczonych dla przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji.

Pierwsze ze szkoleń poświęcone będzie rachunkowości w organizacji pozarządowej. Obejmuje takie zagadnienia jak: podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych, rachunkowość organizacji, odpowiedzialność za sprawy finansowe w organizacji, dowody księgowe i ich opracowanie dla potrzeb rozliczania projektów, narzędzia księgowe w rozliczaniu projektowym i rocznym, sprawozdanie finansowe. Zajęcia poprowadzi: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Drugiego dnia odbędzie się szkolenie stanowiące przygotowanie organizacji do RODO. RODO to unijne rozporządzenie regulujące ochronę danych osobowych. Od 25 maja 2018 roku wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe będą musiały robić to zgodnie z nowymi przepisami. Zajęcia poprowadzi: Katarzyna Sadło z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Szkolenia odbywają się w godz. 14.00-20.00 we Wszechnicy Chojnickiej przy ul. Wysokiej 3.

Udział jest bezpłatny. O przyjęciu w poczet uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres: frzchicz@gmail.com. Formularze są dostępne pod adresami:

– 25 kwietnia, szkolenie „Podstawy rachunkowości w organizacji pozarządowej”: https://goo.gl/jNW9ZS;

– 26 kwietnia, szkolenie „Ochrona danych osobowych – RODO w organizacjach pozarządowych”: https://goo.gl/iP8Z21.

Współorganizatorami szkoleń są: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Wdzydzko – Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka” i Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej. Cykl organizowany jest w ramach programu „Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

zgłoszenie – rachunkowość

zgłoszenie – ochrona danych osobowych

Michał Karpiak
Prezes Zarządu Fundacji
Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, 
ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post