XLIII sesja Rady Miejskiej w Czersku

XLIII sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. (środa) o godzinie 8:00    w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czersk na lata 2018 – 2033 – XLIII/395/18,
  5. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – XLIII/396/18,
  6. zaciągnięcia kredytu długoterminowego – XLIII/397/18,
  7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Czersk         w rejonie ulic: Klonowej i Lipowej – XLIII/398/18,
  8. podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – XLIII/399/18.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zakończenie.

 

Materiały na sesję dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czersk

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post