Ruszyła druga edycja projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”

Ruszyła druga edycja projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020

 

Zakończył się drugi etap rekrutacji do projektu w wyniku którego wyłoniono grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem w ramach projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”.

W dniu 06.04.2018r. dwudziestu uczestników, w tym dziesięciu z niepełnosprawnością, podpisało umowy uczestnictwa w projekcie oraz kontrakt socjalny.

Spotkanie odbyło się w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku.

II edycja projektu potrwa do dnia 31.12.2018r.

Beneficjenci zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
  • indywidualne konstatacje psychologiem
  • zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym
  • zajęcia warsztatowe z psychologiem
  •  szkolenie zawodowe dobrane do indywidulanych potrzeb i predyspozycji
  • 3 miesięczny staż zawodowy
  • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
  • refundacja kosztów dojazdu

Materiał: www.mgopsczersk.pl

skomentowało ten post