Zakup i montaż klimatyzacji oraz wentylacji do remizy OSP w Odrach

Zrealizowano zadanie w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 związane z montażem klimatyzacji i wykonaniem wentylacji budynku remizy OSP w Odrach.

Zamontowanych zostało 5 klimatyzatorów. Koszt prac wyniósł 24.723,00 zł brutto.
Zainstalowano również wentylator w pomieszczeniu kuchni. Koszt wyniósł 10.024,50 zł brutto.

Wykonawcą była firma Technika Grzewcza i Sanitarna Michał Szopiński z Chojnic.

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post