INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH I POPIOŁÓW

Szanowni Mieszkańcy,
przypominamy, ze w okresie od 1 maja do 30 września pojemniki, które do tej pory służyły do gromadzenia popiołów należy przeznaczyć na odpady biodegradowalne.
Prosimy o nie wrzucanie popiołów do ww. pojemników po ostatnim odbiorze w kwietniu. Popioły powstające w okresie od maja do końca września trafiają do pojemnika na odpady zmieszane (plastikowego).

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post