ZAKOŃCZENIE EDUKACJI W TECHNIKUM IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE

TO JUŻ TRADYCJA !

POCZTA KWIATOWA I TORT

NA ZAKOŃCZENIE EDUKACJI

W TECHNIKUM IM. AUGUSTYNA SZPRĘGI W MALACHINIE

27 kwietnia 2018r, w obecności nauczycieli i zaproszonych rodziców, których niemalże 100% obecność podniosła rangę uroczystości, absolwenci klasy 4 Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie – kształcący się w zawodach technik ekonomista i informatyk zakończyli swoją edukację w ZSP w Malachinie.

Uroczystość, tak jak i w poprzednim 2 latach , rozpoczęła się pięknym akcentem – pocztą kwiatową dotarło do szkoły ponad 80 róż – dla absolwentów, ich rodziców i nauczycieli, jako prezent i jednocześnie gest usprawiedliwienia nieobecności przekazany przez wnuczkę patrona szkoły panią Gabrielę Depka -Wierzbicką.

Dyrektor szkoły Elwira Bieszke-Binnebesel zwróciła uwagę , że jest to 10 rocznik absolwentów Technikum w Malachinie, a 8 z patronem szkoły Augustynem Szpręgą, podsumowała 4 lata edukacji, pogratulowała klasie 4TEI i jej wychowawcy p. Bartoszowi Jabłoneckiemu oraz nauczycielom trzeciego miejsca w historii szkoły w wynikach w nauce – średnia całej klasy za 4 lata to 3,82.

Najlepsza absolwentka Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie Alicja Dróżdż (średnia ocen za 4 lata 5,00), stypendystka stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, nagrodzona została okolicznościowym grawertonem, medalem i książkami ufundowanymi przez radę Rodziców i wnuczkę patrona szkoły (od której otrzymała również osobisty list z gratulacjami) i została przedstawiona do nagrody Starosty.

Świadectwo z wyróżnieniem oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców, nauczycieli ,wnuczkę patrona szkoły, medal i okolicznościowy grawerton wzorowego Absolwenta Technikum im. Augustyna Szpręgi otrzymała dwukrotna stypendystka Marszałka Województwa Pomorskiego, najbardziej zaangażowana w działalność szkoły – wieloletnia przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Alina Czapiewska.

Za świadectwo z wyróżnieniem podobnie nagrodzeni zostali: stypendystka marszałka województwa pomorskiego Karolina Hass i Michał Paszylk ( druga średnia ocen w szkole 4,97).

Medale i nagrody za dobre wyniki w nauce otrzymali: Sylwia Walkowska Natalia Łącka, Justyna Schulc, Karina Gornowicz, a oprócz tego i za „Wzorowego Ducha Sportowego” Mateusz Beling, Gracjan Engler.

Tym wzorowym duchem sportowym przez 4 lata wykazywali sie także: Przemysław Malinowski, Mateusz Szulc, Marcin Nakielski, Krzysztof Meger, Arkadiusz Klapczyński, Michał Paszylk, Robert Czapiewski, Kajetan Raszeja, Patryk Schiefelbein (rekordzista szkoły w rzucie dyskiem) Filip Szydełko ( zaangażowany w akcje krwiodawstwa), Łukasz Gnaczyński ( działaność strażacka)

Tytuł Najlepszej Sportsmenki Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie i rekordzistki szkoły w rzucie oszczepem przypadł w tym roku Lucynie Bruskiej.

Wszyscy absolwenci, dodatkowo, na pamiątkę otrzymali książkę z osobistą dedykacją autora, a jednocześnie nauczyciela historii i WOSu p. Wiesława Błacha.

Gratulacje i życzenia absolwentom i ich rodzicom złożył ks. Ariel Januszewski oraz przedstawicielka samorządu uczniowskiego Paulina Popielas. W imieniu abiturientów podziękowania, w formie anegdotek o nauczycielach, przekazała Alina Czapiewska.

Absolwenci, chcąc osłodzić chwilę pożegnania, zafundowali wszystkim uczestnikom uroczystości wspaniały, smaczny tort!

Absolwentom Technikum, życzymy zdania egzaminów maturalnych oraz zawodowych i szczęśliwego, odpowiedzialnego, dorosłego życia, zgodnie z przesłaniem, którym jest parafrazą cytatu z przemówienia prezydenta USA J.F. Kennediego: „Nie pytaj co inni mogą zrobić dla Ciebie, pytaj co Ty możesz zrobić dla innych”.

Nad oprawą muzyczną uroczystości czuwał uczeń klasy 3TEI Jakub Weltrowski, a zdjęcia zrobiła p. Patrycja Linda

Łączę pozdrowienia Elwira Bieszke-Binnebesel dyrektor ZSP w Malachinie

Materiał: ZSP Malachin

skomentowało ten post