Informacja dla rolników o pomocy ze środków krajowych

Burmistrz Czerska w załączeniu przekazuje do informacji otrzymany pakiet informacyjny dotyczący działań podjętych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie procedur pomocowych skierowanych do producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy.

pismo Wojewody Pomorskiego

Informacja o pomocy ze środków krajowych

wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post