Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy – droga Rytel – Błota

Firma F.P.U.H. Michał Watrak zrealizowała zadanie związane z remontem drogi Rytel – Błota poprzez ułożenie płyt YOMB w ilości 520,0 m2 (130 m dł. x 4 m szer.). Płyty YOMB w ilości 698 szt. zostały zakupione w ubiegłym roku ze środków pomocowych od samorządów.

Zadanie również jest finansowane ze środków pomocowych.

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post