SUSZA – przypomnienie

Uwaga rolnicy

Urząd Miejski w Czersku, przypomina i informuje iż w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, można składać wnioski o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

 

Na dzień 20 czerwca 2018r. w raportach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla gminy Czersk wskazano wystąpienie suszy w uprawach zbóż jarych i ozimych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, truskawek, drzew owocowych i krzewów owocowych, rośliny strączkowe.

 

Bieżące raporty publikowane są na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl//

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czersku, pok. nr 55.

 

Do wniosku należy załączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR.

 

Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

wniosek_o_oszacowanie_szkód

zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowychoświadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_poniesionych_szkodachoświadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzęcej_i_poniesionych_szkodach

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post