Pożegnanie wolontariusza z Turcji w WTZ Czersk

W piątek 29.06.2018 uczestnicy WTZ żegnali jednego z wolontariuszy, którego dwumiesięczny pobyt w naszej placówce dobiegł końca. Wolontariusz z Turcji gościł u nas dzięki akredytacj, w ramach Wolontariatu Europejskiego Programu Erasmus+ , ktorą otrzymało nasze stowarzyszenie – otrzymaliśmy status organizacji przyjmujacej 4.04.2017 roku, nasza akredytacja jest ważna do dnia 31.12.2020 roku. Możliwość przyjmowania wolonatriuszy w ramach wyżej wymienionego programu to dla nas cenne doświadczenie-  nie sądziliśmy , że nawiążą się pomiędzy nami aż takie silne więzi sympatii, przyjazni, Nasi uczestnicy bardzo zżyli się z naszym wolontariuszem , w drugą stronę również- nasz gość żegnał nasz WTZ ze łzami w oczach, nie ukrywał wzruszenia – mówił, że bardzo chciałby do nas wrócić! Cieszymy się , że możemy poznawać przyjaciół z całej Europy, dla naszych podopiecznych to ogromna szansa na budowanie przyjazni z młodymi ludzmi z całej Europy!  ” Pokonywanie własnych barier sprawia, ze poznajemy życie „- podsumowuje kierownik WTZ Renata Breszka

Materiał: WTZ Czersk

skomentowało ten post