Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy

Firma Pozorski s.c. Andrzej Pozorski, Piotr Pozorski ze Złotowa (gm. Czersk) wykonała zadanie pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy.

Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z udzielonych pomocy finansowych przez samorządy.

Wyremontowane zostały odcinki dróg dojazdowych do miejscowości m.in. Modrzejewo, Konigort, Duża Klonia, Młynki, Błota, Zapędowo, Brda, Krzyż. Łącznie ułożono kruszywo kamienne łamane 0-31,5 mm na dł. 13,2 km (zakupione w ubiegłym roku ze środków pochodzących z udzielonych pomocy finansowych przez samorządy w ilości 15.564,6 ton). Koszt zadania to kwota 392.984,42 zł brutto.

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post