Granty dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Fundusz Akumulator Społeczny zaprasza  do udziału w konkursach na dotacje:

– na rozwój młodych organizacji pozarządowych: http://akumulatorspoleczny.pl/pl/page/aktualnosci/konkurs-2018-rozwoj-mlodych-organizacji.html

Nabór wniosków: od 15 czerwca do 15 sierpnia 2018.

 

– na dofinansowanie (mini-granty do 500 zł i granty do 5000 zł) działań ze sfer pożytku publicznego

http://akumulatorspoleczny.pl/pl/page/aktualnosci/konkurs-2018-pozytek-publiczny.html

Nabór wniosków: od 15 czerwca do 15 lipca 2018.

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno
WWW: lgdzc.pl, e-mail: biuro@lgdzc.pl, tel. 59 833 59 30

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post