Komunikat MGOPS Czersk

K O M U N I K A T

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje, że wnioski w sprawie:

1. ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r. , w Punkcie Obsługi Klienta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk w godz. od 8.00 do 13.00

2. ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019

będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku w pokoju nr 10 w godz. od 8.00 do 13.00

Materiał: www.mgopsczersk.pl

skomentowało ten post