KOMUNIKAT – podpisywanie protokołów z oszacowania szkód do 03.08.2018r.

Komisja ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powołana przez Wojewodę Pomorskiego zawiadamia,  że wszyscy rolnicy którzy złożyli wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą mogą do dnia 3 sierpnia 2018r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Czersku pokój nr 55 i 56, podpisywać sporządzone protokoły z oszacowania szkód ze wszystkich miejscowości. Następnie protokoły zostaną przekazane do Wojewody Pomorskiego w celu potwierdzenia wystąpienia szkód przez Wojewodę.

 

 

Komisja ds. oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych

lub działach specjalnych produkcji rolnej

powołana przez Wojewodę Pomorskiego

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post