Konsultacje „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019″

Organizacje pozarządowe działające na terenie miasta i gminy Czersk
W związku z trwającymi pracami nad projektem „Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019″ zapraszam na spotkanie, które odbędzie się 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Czersku w sali nr 33.
W załączeniu projekt ww. programu oraz wzór rekomendacji dla kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w roku 2019. Praca komisji konkursowych będzie się odbywała zgodnie z zapisami § 14 programu, a członkom komisji nie przysługuje wynagrodzenie.
Uwagi do programu i rekomendacje do komicji konsultacyjnej uprzejmie prosimy składać na piśmie w dniu spotkania lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czersku do dnia 27 sierpnia 2018 r.
Proszę również o aktualizację danych kontaktowych organizacji, w szczególności adres e-mail.

Zastępca Burmistrza Czerska
Grzegorz Klauza

Projekt Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post