Spotkania profilaktyczne w sołectwach naszej gminy

W sierpniu br. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Czersku w ramach realizacji zadań związanych z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w  zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, ruszył z cyklem spotkań profilaktycznych realizowanych na terenie sołectw Gminy Czersk. Pierwsze zajęcia przeprowadzone zostały w Mokrem przez pracowników Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tematem spotkania była szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień poznawana poprzez dyskusję, zabawę oraz różne formy aktywizujące.

Dziękujemy Pani Sołtys Joannie Turzyńskiej za pomoc w organizacji, a dzieciom z sołectwa Mokre za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Materiał: www.mgopsczersk.pl

skomentowało ten post