Active is attractive – nowa wymiana młodzieży

Stowarzyszenie „I like Czersk” uzyskało dofinansowanie z programu Erasmus+ na realizację wymiany młodzieży w Grudziądzu. Projekt o nazwie „Active is attractive” ma na celu zachęcenie młodzieży z Polski, Węgier i Łotwy do aktywnego angażowania się w życie lokalnych społeczności, a zwłaszcza podejmowania się działań przeciwko dyskryminacji i nietolerancji w społeczeństwie. Wymiana odbędzie się w dniach 18 – 23 sierpnia tego roku. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w Hotelu Rad w Grudziądzu. W trakcie wymiany młodzież weźmie udział w licznych warsztatach, grze miejskiej, a także spotka osoby, które w dużej mierze narażone są na dyskryminację.

 

Stowarzyszenie „I like Czersk”

M.D.

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051342 „Active is attractive” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

 

skomentowało ten post