Przebudowa ulicy Kosobudzkiej w Czersku

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z Tucholi zakończyło roboty związane z przebudową ulicy Kosobudzkiej w Czersku (nawierzchnia dróg i chodników oraz kanalizacja deszczowa). Wybudowano także odcinek przesyłowy kanalizacji deszczowej w ulicach Kwiatowej i Leśnej. Wcześniej Zakład Instalacji Elektrycznych i Hydraulicznych Włodzimierz Zabrocki z Rytla zakończył budowę nowej linii oświetlenia ulicznego w ulicach Kosobudzkiej i Kwiatowej.

Wartość prac branży drogowej i sanitarnej: 1.524.331,13 zł brutto
Wartość prac branży elektrycznej: 99.200,00 zł brutto

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post