Przebudowa ulicy Zbożowej w Czersku

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową ulicy Zbożowej w Czersku. Przypomnijmy, że w ramach inwestycji wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, a także nowe stylowe oświetlenie uliczne. Natomiast droga będzie miała formę ciągu pieszo-jezdnego i wykonana będzie z kostki brukowej betonowej. Wartość robót budowlanych to kwota 592.676,57 zł brutto.

Ponadto Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Czersku wykonuje prace związane z ułożeniem nowej sieci wod.-kan., dzięki czemu między innymi zostanie zlikwidowana sieć kanalizacji ogólnospławnej. W związku z tym mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody.

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post