Zakup i dostawa narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z Ministerstwa Sprawiedliwości w wysokości 63.001,00 zł na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych zostało zrealizowane zadanie tj.: „Zakup i dostawa narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku”. Środki własne Gminy Czersk stanowiły 636,37 zł.

Całkowita wartość zadania wyniosła 63.637,37 złotych

Nabyte zostały urządzenia tj.:

  • agregat hydrauliczny V 50 ECO
  • przewody hydrauliczne
  • hydrauliczne nożyce RSU 200-107 PLUS
  • rozpieracz ramieniowy SP 53 BS.

Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Sprzęt został przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Czersku w dniu 17.08.2018 r.

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post