Międzynarodowy projekt dla niepełnosprawnej młodzieży w Toruniu

Stowarzyszenie „I like Czersk” otrzymało środki z Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu „Yes, I can!”, który wspiera aktywny udział osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym poprzez wykorzystanie edukacji medialnej.

 

Wizyta przygotowawcza do projektu rozpocznie się już niedługo – 27go sierpnia. Więcej informacji na temat jej przebiegu już wkrótce.

Natomiast sama wymiana młodzieży będzie trwać od 29 października do 7 listopada 2018 roku (miejscem wymiany jest Toruń) i wezmą w niej udział reprezentanci sześciu organizacji pozarządowych z Polski, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Portugalii i Turcji. Każda grupa młodzieży będzie składać się z pięciu uczestników w wieku 18-30 lat i wspierających ich liderów grupy oraz opiekunów. Część uczestników to młodzi ludzie z niepełnosprawnościami sensorycznymi, ruchowymi, bądź lekkimi  niepełnosprawnościami umysłowymi.

Tematem wymiany są media i komunikacja w życiu młodzieży (w tym młodzieży niepełnosprawnej), a jej głównymi celami są:

• podzielić się podstawową wiedzą na temat robienia zdjęć i filmów;

• zdobyć umiejętności informatyczne w celu zwiększenia szans uczestników na rynku pracy;

• poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych;

• rozwinąć umiejętności społeczne korzystając z mediów i prywatnych, międzykulturowych interakcji;

• nauczyć się jak wyrażać siebie w interesujący i bezpieczny sposób przy użyciu narzędzi medialnych;

• korzystać z mediów do międzykulturowego uczenia się i zrozumienia innych kultur;

• szerzyć wśród uczestników wiedzę na temat dalszych lokalnych oraz europejskich programów i

możliwości;

• pokazać i użyć nieformalnych metod uczenia się w pracy z młodymi ludźmi, którzy tracą na

tradycyjnym, formalnym podejściu do nauki.

Podczas wymiany młodzieży będziemy korzystać z takich metod nieformalnej edukacji jak „uczenie się przez działanie” i uczenie się od rówieśników. Przeprowadzimy szereg warsztatów, wykładów, będziemy pracować w większych i mniejszych grupach, dzielić się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie mediów, uczestniczyć w zajęciach w pomieszczeniach i w plenerze, organizować wieczory międzykulturowe i prezentacje.

Na zakończenie programu, uczestnicy, przy wsparciu swoich stowarzyszeń, zorganizują otwarty event, mający na celu podnoszenie świadomości na temat problemów i wykluczenia osób niepełnosprawnych i promowanie ich inkluzji dzięki nowo rozwiniętym umiejętnościom i doświadczeniom.

 

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051354 „Yes, I can!” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

 

skomentowało ten post