Projekt szkoleniowy EUROMED EVE Polska dofinansowany

Stowarzyszenie EUROMED EVE Polska uzyskało dofinansowanie ze środków programu Erasmus+ na realizację szkolenia dla pracowników młodzieżowych. Głowna mobilność odbędzie się w Gliwicach w dniach 5 – 12 października 2018 roku. W projekt zaangażowanych jest aż 13 organizacji pozarządowych z Polski, Bułgarii, Egiptu, Francji, Gruzji, Węgier, Włoch, Jordanu, Łotwy, Szwecji, Tunezji, Irlandii oraz Macedonii.

„Feminism, the new F-word?” ma na celu dekonstrukcję koncepcji feminizmu i manipulacji w mediach poprzez bliższe spojrzenie na to, jak media kształtują autorytet kobiety i jak dochodzi do tworzenia się stereotypów na ich temat. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń i metod organizacji młodzieżowych zaangażowanych w promowanie aktywnego wykorzystywania mediów i krytycznego myślenia wśród młodzieży. Wierzymy, że poprzez projekt uda nam się zachęcić do sprawdzania źródeł pochodzenia informacji oraz analizowania w jaki sposób kobiety przedstawiane są w mediach.

To szkolenie będzie doskonałą okazją do podzielenia się wiedzą, porównywania sytuacji aż w 13 krajach oraz rozwijania umiejętności, które mogą być kluczowe w przyszłych projektach czy też poznania nowych narzędzi wykorzystywanych podczas pracy z młodzieżą.

Oczekujemy, że uczestnicy i organizacje partnerskie zdobędą nowe kompetencje oraz motywację do walki z negatywnymi tendencjami dotyczącymi kobiet kreowanymi przez media. Spodziewamy się, że uczestnictwo w projekcie przyniesie rezultat w postaci większej liczby aktywnych pracowników młodzieżowych pracujących na rzecz zaangażowania młodych ludzi w ich działalność społeczną.

 

Stowarzyszenie EUROMED EVE Polska

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051345 „Feminism, the new F-word?” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post