Już niedługo wymiana młodzieży na temat przedsiębiorczości

W dniach 26 września – 3 października 2018 roku w Krasnobrodzie (województwo lubelskie) odbędzie się międzynarodowa wymiana młodzieży „Entrepreneurial Entry”. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z Polski, Czech, Grecji, Rumunii oraz Słowacji. Podczas projektu młodzież weźmie udział w warsztatach, które mają na celu rozwinięcie ich przedsiębiorczości. Młodzież będzie pracowała nad koncepcją przedsiębiorstw socjalnych, a w rezultacie projektu powstaną nowe projekty zarówno na biznes, jak i przyszłe wymiany młodzieży. W ciągu tego tygodnia nie zabraknie również czasu na wieczory międzykulturowe oraz bezpośrednią interakcję ze społecznością lokalną w trakcie gry miejskiej oraz innych wydarzeń organizowanych podczas projektu.

Stowarzyszenie „I like Czersk” jest głównym organizatorem projektu.

 

 Projekt 2018-2-PL01-KA105-051351 „Entrepreneurial Entry” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

 

skomentowało ten post