Powstał plakat projektu

Za niecałe 3 tygodnie rozpocznie się wymiana młodzieży „Easy trick for healthy week”. Dzięki współpracy młodzieży z Polski i Węgier powstał plakat, który wykorzystamy do promocji projektu.

 

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051639 „Easy trick for healthy week” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post