Modernizacja dróg transportu rolnego w Gminie Czersk

a) droga Zapędowo – Nowy Młyn
– utwardzenie poprzez ułożenie płyt YOMB na odcinku 370 m dł. i szer. 4 m
– termin realizacji do 31.10.2018 r.
– wartość prac: 140.600,00 zł brutto
– wykonawca: F.P.U.H. Michał Watrak z Łęga-Kolonii

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://bip.czersk.pl/2064.html?file=15123

b) droga Malachin – Koszary
– utwardzenie poprzez ułożenie płyt YOMB na odcinku 506 m dł. i szer. 4 m
– termin realizacji do 31.10.2018 r.
– wartość prac: 192.980,00 zł brutto
– wykonawca: F.P.U.H. Michał Watrak z Łęga-Kolonii

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://bip.czersk.pl/2067.html?file=15131

Na realizację każdego z zadań Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (środki z FOGR) w wysokości 73.830,00 zł.

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post