Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku

Zakończono realizację inwestycji związanej z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku. Wybudowane zostało nowe skrzydło dydaktyczne obiektu (m.in. 9 sal lekcyjnych, sala konferencyjna, pomieszczenie świetlicowe).

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo ECOZET Mirosław Zblewski z Kalisk Kościerskich. Wartość przedsięwzięcia to kwota 4.734.743,73 zł brutto. Realizacja przebiegała w latach 2017-2018.

Główne parametry techniczne obiektu:

–      powierzchnia zabudowy                                –  0.379,42m2
–      powierzchnia użytkowa                                 –  1.230,25 m2
–      Powierzchnia całkowita                                 –  1.454,20 m2
–      Kubatura                                                           –  5.144,69 m2

Nowy budynek wyposażony jest w pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, co na pewno będzie wpływało na mniejsze zużycie energii elektrycznej, a tym samym na oszczędności w budżecie.

Autorem zdjęć jest Przemysław Bloch.

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post