Wspomnienia z projektu „Capture the nature”

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Czersku wzięli udział w międzynarodowej wymianie młodzieży „Capture the nature”, która odbyła się w Methoni (Grecja). Razem z młodzieżą z Grecji i Macedonii spędzili w nadmorskiej miejscowości 8 dni. Podczas całego pobytu młodzież wzięła udział w licznych warsztatach dotyczących tworzenia gazety, a także zgłębiała tajniki pracy dziennikarza. „Carpe Diem” z Grecji, jako główny organizator wymiany zapewniło 27-osobowej grupie szereg warsztatów merytorycznych, a także praktycznych.

Młodzież rozpoczęła wymianę grami integracyjnymi, a także ćwiczeniami, które pomogły przełamać pierwsze lody. Wyznaczone zostały zasady panujące podczas wymiany. Młodzież podzieliła się również swoimi obawami, oczekiwaniami oraz pomysłami, których realizacja przyczyniła się do ulepszenia projektu.

27 – osobowa grupa wzięła udział w licznych warsztatach dotyczących procesu tworzenia gazety, technik manipulacji w mediach, mediów społecznościowych, dziennikarstwa itp. prowadzonych przez każdą z grup narodowych. Następnie uczestnicy projektu wcielili się w rolę dziennikarzy zdobywając materiał na artykuły i fotorelacje, przeprowadzając wywiady oraz prowadząc transmisję na żywo w rezultacie czego powstała multimedialna gazeta, która ma przykuć uwagę lokalnej społeczności do tematów związanych ze środowiskiem.

 

Projekt wpłynął pozytywnie zarówno na młodzież, która wzięła udział w wymianie młodzieży w Methoni, jak i lokalną społeczność. W trakcie tygodnia intensywnej pracy uczestnicy podnieśli swoje kompetencje oraz zawiązali przyjaźnie na całe życie. Młodzi Czerszczanie, którzy mieli okazję przyglądać się pracy uczestników projektu pytają o kolejne wyjazdy za granicę.

 

 

 

 

Projekt 2018-1-EL02-KA105-003838 „Capture the nature” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

 

skomentowało ten post