OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU – dot. nadania nazwy ulicy lub placu

Dnia 7 września 2018 r. wpłynął wniosek grupy inicjatywnej mieszkańców gminy Czersk o nadanie nazwy ulicy lub placu w Czersku imieniem Józefa Piekarka.

Niniejszy wniosek uzasadniono szczególnymi zasługami Józefa Piekarka dla społeczności miasta i gminy Czersk w latach 1951 – 1989.

Józef Piekarek jako nauczyciel szkół czerskich i jeden z pierwszych pedagogów nowopowstałego Liceum Ogólnokształcącego w Czersku odznaczał się charyzmą i zaraźliwym entuzjazmem. Poza szeroko zakrojoną pracą dydaktyczno-wychowawczą był również zapalonym społecznikiem. Działał w harcerstwie m. in. jako organizator obozów
i założył harcerską drużynę wodną w Ostrowitem. Założył SKKT przy LO w Czersku i organizował obozy wędrowne, rowerowe, spływy kajakowe, obozy żeglarskie i in. Działał w Lidze Obrony Kraju  jako instruktor samoobrony i pierwszej pomocy oraz musztry. Współorganizował przedstawienia teatralne, widowiska, bale maskowe, studniówki i bale sportowców. Pracował społecznie inicjując budowy obiektów sportowych, organizując oprawę świąt narodowych. Założył pierwszy Klub Seniora w Czersku, organizował wycieczki, wyjazdy do teatrów i oper – napisano w uzasadnieniu wniosku.

link do wniosku o nadanie nazwy ulicy lub placu

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post