Budowa budynku remizy strażackiej w Krzyżu – etap I

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMIX” Jolanta Żywicka z Lipusza wykona pierwszy etap budowy nowego budynku remizy OSP w Krzyżu. W ramach zadania zrealizowany będzie stan surowy otwarty. Wartość inwestycji to kwota 375.031,71 zł brutto, w tym 240 tys. zł zabezpieczono w budżecie na 2018 rok. Termin zakończenia prac to 31.07.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://bip.czersk.pl/2070.html?file=15179

Zobacz wygląd pomieszczeń i elewacji:
projekt budowlany OSP Krzyż

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post