Budowa linii oświetlenia ulicznego w ul. Okrężnej w Czersku

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia ulicy Okrężnej w Czersku. Inwestycję wykona firma Instalatorstwo Elektryczne Edmund Prądziński z Chojnic. Wartość zadania to kwota 55.139,19 zł brutto. Termin realizacji określono do dnia 31.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
http://bip.czersk.pl/2072.html?file=15191

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post