Podsumowanie wymiany młodzieży w Krasnobrodzie

Wczoraj zakończyła się wymiana młodzieży „Entrepreneurial Entry”, która miała miejsce w Krasnobrodzie w dniach 26 września – 3 października 2018 roku. Wzięły w niej udział reprezentantki Stowarzyszenia „I like Czersk” wraz z młodzieżą z Czech, Rumunii oraz Grecji. Podczas intensywnych warsztatów na temat przedsiębiorczości uczennice Technikum im. Augystyna Szpręgi w Malachinie mogły wykorzystać zdobytą podczas szkolnych zajęć wiedzę w praktyce i wspomóc swoich kolegów z zagranicy przy tworzeniu przedsiębiorstw społecznych. Projekt „Entrepreneurial Entry” ma bowiem na celu pomóc młodym ludziom w zrozumieniu koncepcji przedsiębiorczości i używaniu kreatywnych pomysłów w świecie biznesu, zapewnienie narzędzi do rozwijania umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, umożliwienie i motywowanie młodych osób do dzielenia się wiedzą, informacjami i doświadczeniem, a także korzystania z edukacji nieformalnej jako narzędzia zmiany społecznej.

Uczestnicy projektu wzięli udział w licznych debatach, symulacjach, prezentacjach, sesjach informacyjnych. Podczas pracy zespołowej wykorzystali także metody edukacji pozaformalnej takie jak burza mózgów, uczenie się przez działanie, studium przypadków itp.

W trakcie pobytu w Krasnobrodzie nie zabrakło również czasu na wymianę międzykulturową podczas pracy w międzynarodowych zespołach, a szczególnie podczas wieczorów międzykulturowych. Każdy z krajów miał szansę zaprezentować swoją kulturę, tańce oraz smakołyki przywiezione z domów.

Zakwaterowanie i wyżywienie zapewnione zostały przez „Gościniec Celina”. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za przepyszne pierogi!

 

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie „I like Czersk” z Polski

Liga Studentilor Electronisti z Rumunii

A.D.E.L. – ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT, EDUCATION AND LABOUR ze Słowacji

Free Youth z.s. z Czech

EN.O GREECE z Grecji

 

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051351 „Entrepreneurial Entry” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

 

 

 

 

skomentowało ten post