Czerski Budżet Obywatelski 2019 – wyniki

Dzisiaj, tj. 4 października, przedstawiono wyniki głosowania na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w ramach Czerskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Wylosowano również zadania do realizacji w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego i Szczęśliwego Numerka.

Głosowanie odbywało się w terminie od 15 sierpnia do 17 września br. Urny były ustawione w Urzędzie Miejskim w Czersku i Centrum Informacji Turystycznej w Czersku.

Na dzień 17 września br. uprawionych do głosowania było 17.039 mieszkańców gminy, w tym 502 osoby pomiędzy 16-18 rokiem życia. Z urn wyjęto 9.339 kart do głosowania, z czego oddano 8.017 głosów ważnych. Ogólna frekwencja wyniosła 50,60%.

Największe poparcie otrzymały:
1. Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku – etap I – 843 głosy;
2. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku – 744 głosy;
3. Zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4×4 wraz z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu – 684 głosy;

Łączne głosy oddane na przedsięwzięcia zakwalifikowane do CzBO 2019 – 5.966. Stanowi to 74,42%% ważnych oddanych głosów.

Lista zakwalifikowanych przedsięwzięć:

Okręg nr 1
1. Utwardzenie płytami YOMB części ul. Sportowej (etap II) i ul. Okrężnej (etap I) w Czersku.
2. Modernizacja ulicy Transportowców w Czersku – etap I.

Okręg nr 2
1. Utwardzenie kostką brukową części boiska przy Zespole Szkół w Łęgu.
2. Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Odrach.
3. Zakup lekkiego samochodu terenowego z napędem 4×4 wraz  z przyczepą podłodziową i silnikiem zaburtowym 30KM dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu.
4. Zagospodarowanie działki w Krzyżu dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych.
5. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Złotowie przy ul. Złotowskiej.
6. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowościach Nowa Juńcza oraz Stara Juńcza poprzez ułożenie płyt YOMB.

Okręg nr 3
1. Montaż klimatyzacji w budynku Lokalnego Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach.
2. Utwardzenie płytami YOMB ul. Krętej w Gutowcu – etap II.
3. Ustawienie elementów małej architektury na Placu Rekreacyjnym w Klaskawie wraz z ogrodzeniem i częściowym utwardzeniem terenu.
4. Utwardzenie drogi Łubna – Budziska płytami YOMB – etap II.
5. Kontynuacja utwardzenia drogi płytami YOMB w Szałamajach.
6. Utwardzenie płytami YOMB odcinka drogi gminnej z Mokrego w kierunku Rówek i Nowej Juńczy.

Okręg nr 4
1. Utwardzenie drogi gminnej w Mosnej płytami YOMB.

Zielony Budżet Obywatelski
1. Zakup krzewów dla sołectwa Klaskawa – teren przy świetlicy wiejskiej.
2. Zazielenienie terenu przy Lokalnym Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach.

Szczęśliwy Numerek
1. Utwardzenie drogi w miejscowości Zapędowo płytami YOMB – część I.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Duża Klonia.

Poniżej szczegółowe wyniki:
podsumowanie CzBO 2019

 

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post