Złożenie kwiatów na Cmentarzu Jenieckim pod Łukowem

12 października odbyło się symboliczne złożenie kwiatów na Cmentarzu Jenieckim pod Łukowem połączone z prezentacją terenu obozu, którą przybliżył komandor Józef Wąsiewski. Po oficjalnych uroczystościach w Centrum Informacji Turystycznej odbyła się krótka prelekcja nt. prezentacja Godła z okazji 100-lecia niepodległości w której udział wzięli m.in. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Czersku oraz Stowarzyszenie Niebieskich Beretów z Gdańska.

Cmentarz został założony przez władze niemieckie w styczniu 1915 roku w związku z utworzeniem w Czersku obozu jenieckiego. Zajmuje powierzchnię 10270 m2. Na tym terenie znajduje się około 1000 zbiorowych mogił. Początkowo chowano na nim głównie jeńców rosyjskich i dlatego długo uznawany był za cmentarz rosyjski. Według najnowszych danych odnalezionych w archiwach, na tym cmentarzu pochowano 3 755 Rosjan, w tym wielu Polaków, w tamtym czasie poddanych Rosji, 1 119 Rumunów, 126 Włochów, 65 Anglików, 51 Francuzów, 3 Portugalczyków, 2 Serbów, 4 bezpaństwowców. Pośród zmarłych było 125 wyznawców islamu oraz 72 jeńców wyznania mojżeszowego, z których większość została pochowana na cmentarzu żydowskim położonym przy obecnej ul. Piaskowej w Czersku. W centralnej części cmentarza znajduje się pomnik zaprojektowany przez poznańskiego architekta G.Trzcińskiego, wybudowany po wojnie rękami byłych jeńców tego obozu. Na pomniku wykuto w języku rosyjskim pierwsze słowa modlitwy „Ojcze nasz”.

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post