Podsumowanie kadencji 2014-2018 Burmistrz Jolanty Fierek

Drogie Mieszkanki i Drodzy Mieszkańcy Gminy Czersk!

Dziękuję bardzo za zaufanie, którym obdarzyliście mnie Państwo cztery lata temu. Pełniona przeze mnie służba była wyzwaniem i przyjemnością. Przez ten czas udało nam się dokonać wielu pozytywnych zmian. Uważam, że Czersk nigdy nie rozwinął się tak w sferze społecznej jak w ostatniej kadencji, a dokonane inwestycje były przemyślane i wynikały ze zgłaszanych potrzeb Mieszkańców.

Szczególne podziękowania kieruję do moich współpracowników: Zastępców Mateusza Rydzkowskiego oraz Grzegorza Klauzy, wszystkich Naczelników i Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich Pracowników samorządowych naszej gminy.

Życzę mojemu następcy prowadzenia Gminy Czersk ku dalszemu rozwojowi.

Poniżej pragnę przedstawić Państwu nasze dokonania w formie prezentacji multimedialnej. Prezentacja ta zostanie dziś pokazana podczas sesji podsumowującej Rady Miejskiej w Czersku.

Burmistrz Czerska
Jolanta Fierek

Prezentacja multimedialnaBurmistrz Jolanty Fierek podsumowująca kadencję 2014-2018

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post