Przewodnik po poza formalnych grach „Understanding diversity”

Uczestnicy projektu „Active is attractive” stworzyli przewodnik ze scenariuszem kilku gier na przełamanie pierwszych lodów, zbudowanie zespołu, a także poznanie i zrozumienie różnorodności panującej wśród uczestników. Mamy nadzieję, że gry te zostaną wykorzystane podczas kolejnych projektów.

Understanding diversity

 

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051342 „Active is attractive” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post