Jak zorganizować wymianę młodzieży?

Liderzy zespołu polskiego, węgierskiego oraz łotewskiego wraz z kilkoma uczestnikami opracowali krótki przewodnik z informacjami niezbędnymi do zrealizowania projektu wymiany młodzieży na wysokim poziomie. Mamy nadzieję, że przewodnik przyczyni się do poprawy jakości innych wymian młodzieży oraz ułatwi pracę młodzieży nad opracowaniem koncepcji projektu.

Przewodnik/Preparation of the youth exchange and APV

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051342 „Active is attractive” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

 

skomentowało ten post