Podsumowanie międzynarodowego szkolenia w Gliwicach

12 października zakończyło się tygodniowe szkolenie „ Feminism – the new F-word?” organizowane przez Stowarzyszenie EUROMED EVE Polska. Uczestnicy szkolenia pochodzili z 13 krajów: Polski, Bułgarii, Egiptu, Francji, Gruzji, Węgier, Włoch, Jordanu, Łotwy, Szwecji, Tunezji, Irlandii oraz Macedonii. Byli to pracownicy młodzieżowi reprezentujący organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży. Projekt jest rezultatem współpracy powyższych organizacji. Dlatego też, organizacje wydelegowały do wzięcia udziału w szkoleniu swoich członków, którzy wyrazili potrzebę poszerzenia wierzy w zakresie feminizmu oraz podniesienia 8 kluczowych kompetencji. Szkolenie miało na celu poszerzenie wiedzy pracowników młodzieżowych na temat feminizmu oraz wizerunku kobiety w mediach, a także wymianę doświadczeń i metod organizacji młodzieżowych zaangażowanych w promowanie aktywnego wykorzystywania mediów i krytycznego myślenia wśród młodzieży.

W ramach szkolenia uczestnicy wzięli udział w licznych warsztatach opartych na edukacji poza formalnej. Poza warsztatami  podczas szkolenia odbyło się spotkanie z dziennikarką Marlena Polok-Kin w redakcji Dziennika Zachodniego, spotkanie z asystentem Prezydenta Gliwic oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji w Urzędzie Miejskim w Gliwicach oraz flash mob na gliwickim rynku. 

Jednym z trenerów była Nouran Salah (ogłoszona jedną z najbardziej wpływowych osób w Egipcie), która znana jest z zachęcania kobiet do jazdy na rowerze w Egipcie i niesienia pomocy najbiedniejszym podczas Ramadanu.

 

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051345 „Feminism, the new F-word?” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

 

skomentowało ten post