Inauguracja Czerskiej Gminnej Rady Seniorów w Czersku

Członkowie Czerskiej Gminnej Rady Seniorów – wspaniały przykład aktywnych osób starszych, mających ogromny potencjał, który należy wykorzystywać do współpracy z władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych spraw dot. seniorów. Reprezentacja środowiska osób starszych, posiadająca źródło wiedzy budowanej na długoletnich życiowych i zawodowych doświadczeniach.  Chcąc zwiększyć zainteresowanie i zaangażowanie seniorów w sprawy lokalnej społeczności, a w szczególności rozwiązywanie ich problemów  i stworzenia wspólnego dialogu ze społeczeństwem – Rada Miejska w Czersku w dniu 22 lutego 2018 roku podjęła uchwałę nr XLI/379/18 w sprawie utworzenia Czerskiej Gminnej Rady Seniorów. Zgodnie z ustalonym statutem, kadencja Rady Seniorów trwa trzy lata, a członkowie powoływani są przez Burmistrza Czerska  w drodze zarządzenia spośród przedstawicieli osób starszych. Wyłoniono 11 członków

1. Renata Bartosz

2. Halina Czapiewska

3. Jadwiga Główczak

4. Halina Wika Czarnowska – Zastępca Przewodniczącej

5. Alicja Jakubowska

6. Maria Kaminski – Przewodnicząca

7. Maria Karczynska

8. Iwona Kobierowska

9. Irena Łońska

10. Ewa Pliszka

11. Krystyna Redlarska

którzy złożyli dzisiaj ślubowanie. Członkowie Gminnej Rady Seniorów poprzez swą aktywność społeczną, będą inspiracją do podejmowania nowych działań. Wierzymy, że wzajemna integracja, pomysłowość i zaangażowanie doprowadzą do powstawania wielu wartościowych inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska.

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post