Powrót ołtarza Hermana Hana

W tym tygodniu zakończyła się konserwacja i renowacja ołtarza Trójcy Świętej z 1611 r., mistrza Hermana Hana (1574- 1628) który do Gdańska przybył z Nysy na Śląsku. Czerski ołtarz posiada wyjątkową wartość w skali ogólnopolskiego baroku. Jest to pierwszy ołtarz wykonany dla pelplińskiego opactwa po konwersji autora z protestantyzmu na katolicyzm (prawdopodobnie 1609 r.). Dlatego też cała kompozycja odzwierciedla stan jego duszy. H. Han oddał Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu swój talent, hołd, ale również to, co po ludzku jest bardzo cenne – złoto, ofiarował to kim był i co posiadał. W ten sposób pokazał drogę do głębszego poznania tajemnicy prawdziwej wiary.

W obrazie Trójcy autor przemycił drogie dla siebie treści, m.in. postaci osób jego zdaniem wyjątkowych, chociaż niedocenionych, żyjących w cieniu innych. Odkryciem konserwatorskim jest napis w języku łacińskim, który umieścił na skraju szaty Chrystusa: „Sam jeden tłoczyłem prasę, nikt nie był ze Mną z narodów; a tłoczyłem je w moim gniewie, więc ich posoka tak prysła na mój ubiór, że zbryzgałem wszystkie Moje szaty” (Iz 63,3). W liturgii tekst ten odnosi się do męki Chrystusa, Jego osamotnienia w walce z wrogimi mocami. Być może H. Han chciał zwrócić uwagę na dalszą część tego fragmentu, gdzie jest mowa o karze dla odstępców od wiary.

Pierwsze rozmowy na temat renowacji ołtarza były prowadzone miesiąc po objęciu przeze mnie parafii, przy okazji narady dotyczącej remontu dachu. Była przy nich obecna p. Katarzyna Przepióra, która wcześniej odnowiła wszystkie ołtarze Hana w katedrze pelplińskiej. Wstępna wycena renowacji była szokiem, gdyż opiewała na prawie 600 tys. zł. Mając na uwadze konieczność przeprowadzenia zmiany pokrycia dachowego, projekt konserwacji ołtarza został chwilowo odłożony. Pani Katarzyna była jednak zdeterminowana i dzięki temu pierwszy wniosek o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyliśmy pod koniec 2015 r. Niestety w tym rozdaniu został odrzucony. W październiku 2016 r. złożyliśmy drugi wniosek, ale tym razem dzięki wsparciu Pana Posła RP Aleksandra Mrówczyńskiego (PiS) otrzymaliśmy dotację na I etap w wysokości 200 tys. zł. Dzięki pomocy dwóch rodzin, które od wielu lat w sposób wyjątkowy wspierają parafię, udało się wyasygnować 50 tys. wkładu własnego. W następnym roku złożyliśmy dwa wnioski, jeden do Ministerstwa, a drugi do Urzędu Marszałkowskiego. Na II etap prac z MK i DN otrzymaliśmy 150 tys., a z UM w Gdańsku 93 tys. zł. Zabrakło nam jeszcze środków na drugą kotarę z aniołem od strony zakrystii, która mam nadzieję zostanie odnowiona w przyszłym roku. Ze środków własnych na mensie ołtarzowej zostanie położona marmurowa płyta, a po obu stronach ołtarza zawieszone wieczne lampki. W miejsce starego, zbyt małego tabernakulum stanie nowe, z nastawą dostosowaną do całości ołtarza. Jest to dar małżeństwa spoza parafii. Okoliczności spotkania z ofiarodawcą stanowią tajemnicę, niemniej od całej naszej parafii należą się ogromne podziękowania i modlitwy w ich intencji. Tabernakulum zostało wykonane w pracowni Stanisława Czajki z Przemyśla, a nastawę – po uzyskaniu zgody konserwatorskiej – wykonał artysta rzeźbiarz Dawid Kurkowski.

Myślę, że wszyscy, nie tylko wierzący, możemy być dumni z posiadania tak wspaniałego dzieła i jeszcze bardziej starać się zachować to dziedzictwo dla następnych pokoleń.

Ks. prob. Zbigniew Straszewski

 

Materiał: www.parafia-czersk.pl

skomentowało ten post