Gmina Czersk otrzymała dofinansowanie na projekt pn.: „Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk”

 

 

W dniu 31.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku podpisana została Umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Montaż lamp hybrydowych na terenie Gminy Czersk”.

Przedmiotem projektu jest budowa 18 stanowisk oświetlenia drogowego hybrydowego na terenie wszystkich 18 sołectw Gminy Czersk. Stanowiska oświetlenia składać się będą z fundamentu, słupa ocynkowanego stożkowego z zamontowaną jednoramienną lampą hybrydową (z LED) 50 W, oprawy ze stopu aluminiowego i hartowanego szkła, paneli fotowoltaicznych i turbiny wiatrowej o mocy 300 W.

Szacowana wartość inwestycji to 379 889 zł, a dofinansowanie wyniesie 300 000 zł.

Projekt został dofinansowany w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to październik 2019 roku.

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post