Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Czersku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

W piątek 9 listopada odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej  w Czersku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody uświetni koncert Rodziny Kaczmarek, natomiast oficjalne uroczystości otworzy Chór Lutnia. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji.
  3. Prelekcja historyczna prof. Iwony Sakowicz-Tebinka dot. 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
  4. Stanowisko Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
  5. Koncert patriotyczny Rodziny Kaczmarek.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zakończenie sesji.

Uroczystość odbędzie się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku o godz. 17.00.

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post